×

Версия для слабовидящих

Call-center
+998 (71) 202-02-10

Инвестицион кредитлар

Инвестиция кредити

Инвестиция кредити – қурилиш, реконструкция қилиш ёки техник жиҳозлаш (лойиҳалаштириш – смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, ускуналарни сотиб олиш, қурилиш ва бошқа ишларни бажариш), шунингдек бошқа асосий воситаларни сотиб олиш ёки яратиш билан боғлиқ кредит туридир. Ишлаб чиқариш объектлари ва хизмат кўрсатиш соҳасининг нормал ишлашини таъминлаш учун зарур бўлган айланма маблағларнинг бир қисми.

Инвестицион кредитлар, мулкчилик шаклидан қатъи назар, юридик шахс ҳуқуқига эга бўлган тадбиркорлик субъектларига миллий ва хорижий валюталарда, банкда талаб қилиб олинадиган омонат ҳисоб варақаларига эга. Чет эл валютасида инвестиция кредитларини бериш Адлия вазирлигида 1999 йил 22 мартда 681 сон билан рўйхатга олинган “Инвестицион лойиҳаларни эркин алмаштириладиган валютада кредитлаш тартиби тўғрисида низом” талабларига мувофиқ амалга оширилади.

Банк томонидан қарз олувчиларга инвестиция кредитларини хорижий валютада бериш тўғрисида қарор қабул қилишда асосий принцип – кредит фаолиятини ўзини ўзи қоплаш асосида уларни қайтариш манбалари мавжудлигига алоҳида эътибор берилади.

Инвестициявий ссудалар қарз олувчиларга қайтариш, тўлаш, сақлаш. Муддатлилик ва мақсадли фойдаланиш асосида берилади. Қарз олувчилар банкнинг кредит ресупсларидан самарали фойдаланиш учун жавобгардирлар. Кредит шартлари бузилган тақдирда уларга нисбатан иқтисодий таъсир чоралари қўлланилади.

Инвестиция кредити банк ва қарз олувчи ўртасида тузилган кредит шартномасида белгиланган миллий валютада фоизларни (миллий валютада кредит бериш пайтида) ва хорижий валютада (эркин алмаштриладиган валютада кредит бериш пайтида) тижорат шартларида берилади. Кредит олиш шартларига киритилган ҳар қандай ўзгартириш кредит шартномасига қўшимча битим билан киритилади.

 Инвестиция кредити бериш муддати кредит шартномасида қарз олувчи томонидан тақдим этилган техник-иқтисодий асосларга мувофиқ, лойиҳани якунлаш ва лойиғада кўзда тутилган маҳсулот ишлаб чиқаришни бошлаш учун зарур бўлган, лекин унинг муддати 3,5 йил (42 ой) дан ошадиган муддатга қараб белгиланади.

 Инвестиция кредити бериш тўғрисида қарор қабул қилишда, уни қайтариш манбалари ва кафолатларига, қарз олувчининг илгари берилган ссудалар бўйича банк олдидаги мажбуриятларини ўз вақтида бажаришига алоҳида эътибор берилади.

Қарз олувчи. Инвестиция лойиҳасининг ташаббускори учун талаблар:
 • Юридик шахс ҳуқуқларига эга бўлган қарз олувчи қонун хужжатларида белгиланган тартибда тегишли равишда яратилиши ва рўйхатдан ўтказилиши керак;
 • Қарз олувчининг молиявий ҳолати қониқарли бўлиши керак, унга банкротлик ёки лойиҳани муваффақиятли амалга оширишга салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган суд ва суддан ташқари процедуралар таҳдид солмаслиги керак;
 • Ижобий кредит тарихига эга бўлган қарз олувчилар, агар лойиҳа Банкнинг кредит сиёсати талабларига жавоб берса, инвестиция ссудаларини олиш бўйича катта ҳуқуқларга эга;
 • Банкнинг инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришдаги хатарларини минималлаштириш мақсадида қарз олувчининг ўз маблағлари миқдорининг минимал қисми лойиҳа умумий қийматининг камида 30%ини иашкил қилиши керак. Агар кредитни қайтариш бўйича инвестиция лойиҳасининг кўрсаткичлари Банк учун маъқул бўлса. Банк Кенгашининг рухсати билан кредит комиссиясининг лойиҳадаги қарз олувчининг ўз маблағлари улушини камайтириш тўғрисидаги қарори қабул қилиниши мумкин.
Инвестиция кредити олиш учун қарз олувчи филиалнинг кредит бўлимига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:
 • Инвестиция кредити учун буюртма (ссуда учун ариза), унда инвестиция кредити, гаров таъминоти  мақсади, миқдори, тўлоқ валютаси, муддати кўрсатилиши керак.
 • Қарз олувчининг таъсис ҳужжатларининг нусхалари (низом, давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома, маъмурий органлар томонидан фаолият олиб бориш учун лицензиялар). Бундай ҳолда, муддати ўтган барча ҳужжатлар янгиланиши ёки муддати узайтирилган бўлиши керак;
 • Таъсисчилар йиғилишининг инвестиция кредитини олишга розилиги тўғрисидаги баённомаси;
 • Қарз олувчининг банк ҳисобварағига нақд пул тушумлари прогнозини (пул оқими) инвестиция лойиҳасини кредитлашнинг бутун даври учун мажбурий равишда кўрсатилган бизнес-режа, шунингдек унда акс эттирилган: кредитга олинган корхонанинг техник-иқтисодий асослари ва лойиҳанинг ўзини ўзи таъминлаши, сотиб олинган товарларнинг тавсифи, сотиб олинадиган мамлакат, нархи ва асбоб-ускуналарни сотиб олишда – зарур хом ашё етказиб берилиши тўғрисидаги маълумотлар; қурилишнинг барча даври, асбоб-ускуналарни созлаш ва ишлаб чиқариш объектларини ривожлантириш бўйича ишларнинг тўлиқ жадвали; кредитни ишлатиш ва қайтариш муддатини ҳсиоблаш; потенциал харидор билан тузилган, ишлаб чиқариш ва тижорат фаолиятини амалга оширишни таъминлайдиган, инвестиция лойиҳасини амалга ошириш муддатларини кредит шартлари билан боғлайдиган тайёр маҳсулотни сотиш ниятлари ва шартномалари баённомалари; инвестиция лойиҳасини молиялаштириш мақсадга мувофиқлигини тасдиқловчи бошқа маълумотлар;
 • охирги икки кун ҳисобот даври учун туман (шаҳар) давлат солиқ инспекцияси томонидан қабул қилинган бухгалтерия баланси нусхалари (1-шакл) ва охирги икки йиллик ҳисобот даври учун молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот (2-шакл), 90 кундан ошган қарзлар бўйича таққослаш далолатномаларнинг нусхалари илова қилинган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари;
 • қарз олувчининг молиявий аҳволи қониқарли эканлигини тасдиқловчи аудиторлик ташкилотининг хулосаси нусхаси (“Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ аудит зарур бўлган корхоналарга тегишли);
 • Бошқа кредиторларнинг қарз маблағлари ва бошқа банкларда сақланадиган маблағлар мавжудлиги тўғрисидаги гувоҳнома, шунингдек уларнинг капиталининг бошқа корхоналарни яратишда иштирок этганлиги тўғрисидаги маълумот;
 • Агар шахс қарз олувчининг вакили бўлса, қарз олувчи номидан кредит шартномасини имзолаш ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжатлар, имзо намуналари;
 • Инвестиция кредити қайтарилишини таъминлаш билан боғлиқ ҳужжатлар;
 • Банкнинг ички норматив ҳужжатларида назарда тутилган бошқа хужжатлар.
 • Банк гаров сифатида қабул қилинмайди:
 • қонун ҳужжатларига мувофиқ ёки муайян шароитлар туфайли (қўриқланадиган ҳудудда бўлиш, ноқонунийлик, бошқа (камайтирилмаган) мулкдан ажралмаслик ва ҳк) эркин сотиб олиниши ва сотилиши мумкин бўлмаган мол-мулк;
 • мулк ва мулк ҳуқуқи шубҳа остида бўлганда;
 • Қарз олувчининг бошқа мажбуриятлари бўйича гаровга қўйилган мол-мулк, агар Банк тегишли гаров эгаси билан Банкка гаров ҳуқуқини бошқа шахсга ўтказиш тўғрисида шартнома тузмаган бўлса (кўчмас мулк гарови бўлса – нотариус томонидан тасдиқланган);
 • олиб қўйилган мол-мулк ёки мусодара қилиш хавфи мавжуд бўлса;
 • қарз олувчининг бошқа мажбуриятлари учун гаровга қўйилган мол-мулк;
 • номоддий активлар (савдо маркалари, ноу-хау, муҳандислик ва бошқалар).
 • Хўжалик юритувчи субъектларга Трастбанк ОAТБ томонидан тақдим этиладиган кредитларнинг барча турлари ва шартлари:

  Кредитлар

  Юридик шахсларга кредит бериш бу «Трастбанк» нинг стратегик йўналишларидан бири бўлиб, у мижозларга кенг турдаги кредит маҳсулотларини тақдим этади, гаровни танлаш ва баҳолашга мослашувчан ёндашув, тўловларни қайтариш қулай схемалари, шунингдек, индивидуал молиявий ва кредит схемаларини ишлаб чиқиш.

  Махсус имтиёзлар:

  Қарор қабул қилишнинг самарадорлиги, кредит маҳсулотлари бўйича рақобатбардош фоиз ставкалари, шунингдек, банкнинг юқори малакали мутахассислари томонидан берилган профессионал маслаҳатлар мижозга ўзи учун энг қулай шартларда турли шаклларда ва турли мақсадларда кредитлар беради.

  Кичик бизнес субъектларига айланма маблағларни тўлдириш, инвестиция лойиҳаларини ва миллий валютадаги микрокредитларни бериш учун миллий валютадаги кредитлар.

  Кредит олиш учун керакли ҳужжатлар рўйхати:
  • ариза;
  • Таъсис ҳужжатларининг, лицензияларнинг ва бошқа рухсатномаларнинг нусхалари;
  • Бизнес-режа, лойиҳанинг ўзини оқлашнинг техник-иқтисодий асослари;
  • Қарз олувчининг баланси (1-шакл) тегишли давлат солиқ инспекциясига тақдим етилган охирги ҳисобот даври, шунингдек 90 кундан ортиқ муддатга қарзлар бўйича солиштириш далолатномалари, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот (№ 2 шакл) – янги ташкил этилган юридик шахслар, якка тартибдаги тадбиркорлар бундан мустасно. Юридик шахс ташкил этмаган ҳолда фаолият кўрсатаётган деҳқон хўжаликлари;
  • Кредитни олиш учун ҳужжатлар;
  • Қарзга олинган лойиҳага қараб бошқа ҳужжатлар.

  * «Трастбанк» ОAТБ қарз олувчининг тўлов қобилиятини тўлиқ таҳлил қилиш учун қўшимча ҳужжатларни талаб қилиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади.

  • Хусусий секторни ривожлантириш бўйича Ислом корпорацияси (ХСРИК) томонидан молиялаштириш
  • Халқаро савдо-сотиқни молиялаштириш корпорациясидан (ХСМК) молиялаштириш шартлари
  • Микрокредит
  • Инвестиция кредити

  Aлоқа маълумотлари

  «Трастбанк» ОAТБ Лойиҳаларни бошқариш ва инвестиция фаолиятини мувофиқлаштириш маркази

  (+99871) 244-14-53; (+99871) 241-76-21

  электрон почта: info@trustbank.uz

  «Трастбанк» ОАТБ  маълумот маркази: (+998 78) 140-00-88

  “Трастбанк” ОАТБ манзили: 100011 Ўзбекистон, Тошкент, Навоий кўчаси, 7

  ФAКС: (+998 71) 244-76-61

  Трастбанк ОAТБ таркибий бўлинмаларининг тадбиркорлар билан ишлаш бўйича алоқа маълумотлари

  Банк бўлими

  Бўлим телефон рақами

  1

  ОПЕРУ

  (+99871) 244-76-49

  2

  “Тошкент” филиали

  (+99871) 230-40-92

  3

  “Дархан” филиали

  (+99871) 237-06-45

  4

  Яккасарой филиали

  (+99871) 255-18-70

  5

  Андижон филиали

  (+99874) 226-69-71

  6

  Наманган филиали

  (+99869) 223-19-65

  7

  Самарқанд филиали

  (+99866) 237-74-02

  8

  Термиз филиали

  (+99876) 224-22-51

  9

  Қарши филиали

  (+99875) 227-25-25

  10

  Фарғона филиали

  (+99873) 244-40-28

  11

  Жиззах филиали

  (+99873) 244-40-28